Regulamin

 1. Lekcja trwa 50 minut (2h=100 minut 3h=150 minut).
 2. Klienci szkoły narciarskiej „Ski-Plus” korzystają z wyciągów Centrum Rekreacji i Wypoczynku HAWRAŃ Sp. z o. o. w Jurgowie poza kolejnością.
 3. Do przejścia poza kolejnością na wyciąg upoważnione są tylko osoby w trakcie trwania lekcji w szkole narciarskiej „Ski-Plus”.
 4. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wyciągi narciarskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku HAWRAŃ Sp. z o. o. w Jurgowie .
 5. Klienci szkoły narciarskiej „Ski-Plus” spotykają się z instruktorem w miejscach oznaczonych logiem szkoły, oraz numerem miejsca spotkania z instruktorem.
 6. Należność za lekcje zarezerwowane a nie opłacone należy uregulowa minimum 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.
 7. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.
 8. Szkoła „Ski- Plus” nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.
 9. Podczas lekcji wszyscy klienci szkoły narciarskiej „Ski-Plus” mają obowiązek noszenia kasków ochronnych.
 10. Szkoła narciarsko – snowboardowa wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 11. Szkoła narciarsko – snowboardowa wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji w wypadku gdy kursant jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 12. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 13. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzysta z nich osoba trzecia. Wyjątkiem są pakiety uzgodnione z właścicielami szkoły narciarskiej „Ski- Plus”.
 14. Klienci szkoły Ski-Plus wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych, oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę Ski-plus.
 15. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem szkoły Ski-Plus, musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu, oraz nie posiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez osobę upoważnioną przez Szkołę, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.
 16. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły narciarstwa i snowboardu Ski-Plus.